Revision

Revision handler om andet og mere end blot din revisors underskrift.

Revision handler også om proces, strategi og resultater. SØBY REVISORER taler med i udvikling af din forretning. Vi lytter til dine ideer og visioner. Diskuterer og udvikler dem med dig – kommer med gode råd og anbefalinger – så der tages sigte mod en økonomi og et regnskab, der hænger sammen.