Generationsskifter

​At gennemføre et godt og gnidningsløst generationsskifte i virksomheden kræver, at du i god tid får skudt gang i planlægningen. SØBY REVISORER hjælper dig med at finde præcis den form for generationsskifte, som egner sig bedst for dig og din virksomhed. Sammen drøfter vi din situation, og vi redegør for dine muligheder, så vi i fællesskab finder den rette vej for gennemførelsen af generationsskiftet.